Πελατολόγιο

Μερικοί από τους πελάτες (Cafe Bar, Restaurants, Hotels κ.α.) που μας εμπιστεύθηκαν: