Νοσοκομεία – Ιατρικά Κέντρα (Ξενοδοχειακός εξοπλισμός)

Καθίσματα χώρων αναμονής, ντουλάπες, ιματιοθήκες, Lockers.